/

De voordelen van KLIC-meldingen voor veilig graven

De voordelen van KLIC-meldingen voor veilig graven

Bij het bouwen van nieuwe woningen, winkels of bedrijfsruimtes is het natuurlijk belangrijk dat dit veilig gebeurt. Het veilig uitvoeren van graafwerkzaamheden is van groot belang om schade aan ondergrondse kabels en leidingen te voorkomen. Zo kan voorkomen worden dat de hele buurt bijvoorbeeld zonder internet of stroom komt te zitten. Een van de meest effectieve manieren om dit te waarborgen is door middel van een KLIC-melding. Wat is dit precies?

Wat is een KLIC-melding?

Een KLIC-melding is een melding die gedaan moet worden voordat graafwerkzaamheden plaatsvinden. KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum. Het doel van deze melding is om graafschade te voorkomen door informatie te verstrekken over de exacte locatie van ondergrondse kabels en leidingen. Wanneer een melding wordt gedaan, ontvangen de betrokken partijen, zoals nutsbedrijven, informatie over de geplande graafwerkzaamheden en kunnen ze aangeven waar hun infrastructuur zich bevindt.

AnchorWettelijke verplichting

In Nederland is het doen van een KLIC-melding wettelijk verplicht voor iedereen die graafwerkzaamheden uitvoert, zowel voor particulieren als bedrijven. De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) schrijft voor dat een melding ten minste drie werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden moet worden gedaan.

AnchorVoordelen van KLIC-meldingen

Het indienen van een KLIC-melding biedt verschillende voordelen die niet alleen bijdragen aan de veiligheid, maar ook kosten en tijd besparen. Hier zetten we de belangrijkste voordelen op een rijtje. Lees verder als je alles over KLIC-meldingen te weten wilt komen.

AnchorVoorkomen van graafschade

Het grootste voordeel van een KLIC-melding is het voorkomen van graafschade. Ondergrondse kabels en leidingen zijn kwetsbaar en kunnen gemakkelijk beschadigd raken tijdens graafwerkzaamheden. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties, zoals gaslekken, stroomuitval of wateroverlast. Door vooraf te weten waar deze infrastructuren zich bevinden, kunnen graafploegen voorzichtiger te werk gaan en schade voorkomen.

AnchorVeiligheid verhogen

Een KLIC-melding draagt bij aan de veiligheid van de graaf werkers en de omgeving. Ongeplande schade aan bijvoorbeeld gasleidingen kan gevaarlijke explosies veroorzaken, terwijl schade aan elektriciteitskabels levensgevaarlijke elektrische schokken kan veroorzaken. Door te weten waar deze risico’s zich bevinden, kunnen graafwerkzaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd.

AnchorKosten besparen

Graafschade kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Reparaties aan beschadigde kabels en leidingen kunnen duur zijn, en er kunnen boetes worden opgelegd als gevolg van nalatigheid. Daarnaast kunnen er kosten ontstaan door onderbrekingen in de dienstverlening, zoals stroomuitval of onderbreking van internetdiensten. Door een KLIC-melding te doen en schade te voorkomen, kunnen deze kosten aanzienlijk worden verminderd.

AnchorVerantwoordelijkheid en naleving

Het doen van een KLIC-melding toont aan dat een bedrijf of individu zijn verantwoordelijkheden serieus neemt en zich houdt aan de wettelijke voorschriften. Dit kan helpen bij het opbouwen van een goede reputatie en het vermijden van juridische problemen.

Hoe doe je een KLIC-melding?

Het proces voor het indienen van een KLIC-melding is relatief eenvoudig, maar het is belangrijk om het correct uit te voeren om ervoor te zorgen dat alle benodigde informatie wordt verstrekt. Hier zijn de stappen die je moet volgen:

AnchorStap 1: Voorbereiding

Voordat je een KLIC-melding indient, is het belangrijk om de locatie van de geplande graafwerkzaamheden nauwkeurig te bepalen. Zorg ervoor dat je alle relevante details hebt, zoals de exacte locatie, de omvang van het project en de verwachte startdatum.

AnchorStap 2: Indienen van de melding

Ga naar het KLIC-portaal (zoals de KLIC-WIN applicatie) en dien de melding in. Je moet informatie verstrekken over de locatie en aard van de werkzaamheden. Het systeem genereert vervolgens een melding die wordt doorgestuurd naar de beheerders van de ondergrondse netten in het betreffende gebied.

AnchorStap 3: Ontvangst van informatie

Binnen enkele dagen ontvang je informatie over de locatie van de ondergrondse kabels en leidingen. Deze informatie wordt verstrekt in de vorm van kaarten en tekeningen die aangeven waar de infrastructuur zich bevindt.

AnchorStap 4: Markeren en graven

Gebruik de ontvangen informatie om de locaties van de kabels en leidingen op de graaflocatie te markeren. Dit kan met behulp van verf, vlaggen of andere markeringen. Begin pas met graven nadat alle markeringen zijn aangebracht en iedereen op de site op de hoogte is van de locatie van de ondergrondse infrastructuur.

Redactie Snizoo

Welkom op Snizoo.nl! Als gepassioneerde auteur op het gebied van ondernemen, geldzaken en andere interessante onderwerpen probeer ik je te voorzien van de beste tips en informatieve artikelen. Voor onze artikelen doen wij gedegen onderzoek en proberen meerdere kanten te belichten.